top of page
Polityka prywatności
Doctor Using Digital Tablet

GRASSROOTS CONSULTING INC, jej spółka dominująca, spółki zależne i stowarzyszone („Grassroots”, „my”, „nas”) szanują Twoją prywatność. Niniejsza „Polityka prywatności” podsumowuje, jakie dane osobowe gromadzimy oraz w jaki sposób wykorzystujemy i ujawniamy te informacje o naszych klientach i użytkownikach witryny („Ty”). Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę prywatności, aby zrozumieć nasze zasady i praktyki dotyczące danych osobowych.

 

Uzyskując dostęp lub korzystając z naszej strony internetowej: https://www.icsreport.org (nasza „Witryna”), subskrybując nasze treści, uzyskując dostęp do naszych treści, kupując i/lub korzystając z oferowanych przez nas produktów/usług (łącznie „Usługi” ), oznaczasz, że rozumiesz, akceptujesz i wyrażasz zgodę na praktyki i warunki naszej Polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z jakimikolwiek warunkami niniejszej Polityki prywatności, nie korzystaj z naszej Witryny i/lub Usług ani nie przesyłaj nam żadnych danych osobowych. Potwierdzasz, że jeśli uzyskujesz dostęp lub korzystasz z Witryny i / lub Usług w imieniu organizacji lub firmy, odniesienie do Ciebie będzie również odnosić się do dowolnej takiej organizacji lub firmy i to samo podlega niniejszej Polityce prywatności.

 

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy informacji, które zbieramy, wykorzystujemy lub ujawniamy o Tobie: w tej Witrynie i/lub Usługach; w wiadomościach e-mail, tekstach i innych wiadomościach elektronicznych między Tobą a niniejszą Witryną i/lub Usługami; i/lub gdy wchodzisz w interakcję z naszymi reklamami i aplikacjami w witrynach i usługach stron trzecich, jeśli te aplikacje lub reklamy zawierają linki do niniejszych zasad.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie takie modyfikacje niniejszej Polityki prywatności zostaną odzwierciedlone w naszej Witrynie internetowej. Dalsze korzystanie z naszej Witryny i/lub Usług będzie traktowane jako akceptacja naszych praktyk dotyczących prywatności i danych osobowych, w tym między innymi niniejszej Polityki prywatności, w wersji zmienionej. Powinieneś regularnie sprawdzać niniejszą Politykę prywatności, aby przejrzeć wszelkie zmiany.  

 

Jakie dane osobowe zbieramy

Dane osobowe to informacje o możliwej do zidentyfikowania osobie, które obejmują informacje, które można wykorzystać samodzielnie lub z innymi informacjami w celu zidentyfikowania, skontaktowania się lub zlokalizowania pojedynczej osoby („Dane osobowe”). Gromadzimy Dane Osobowe, gdy dobrowolnie przekazujesz je za pośrednictwem naszej Witryny lub gdy przekazujesz je nam w inny sposób, w tym między innymi: e-mail, telefon, poczta; lub inna korespondencja; lub rejestracja w naszych Usługach; i/lub zawieranie jakichkolwiek umów dotyczących naszych Usług.

Dane osobowe, które możemy gromadzić, będą zależeć od konkretnej Usługi, o którą prosisz, i mogą obejmować (między innymi) Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, takie jak adres, numer telefonu lub adres e-mail; wszelkie inne dane osobowe, które zdecydujesz się nam przesłać, w tym między innymi dane osobowe dotyczące zdrowia. Oprócz Danych Osobowych możemy gromadzić informacje nieosobowe, które nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio Twojej tożsamości ani nie odnoszą się bezpośrednio do możliwej do zidentyfikowania osoby, takie jak informacje demograficzne lub informacje statystyczne lub zagregowane. Dane statystyczne lub dane zagregowane nie identyfikują bezpośrednio konkretnej osoby, ale możemy uzyskać nieosobowe dane statystyczne lub dane zagregowane z danych osobowych. Na przykład możemy agregować dane osobowe, aby obliczyć procent użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji Witryny. Możemy również gromadzić informacje techniczne, w tym dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę lub informacje o połączeniu internetowym, sprzęcie używanym do uzyskania dostępu do naszej Witryny, i szczegóły użytkowania.

 

Jeśli uzyskujesz dostęp do naszej Witryny lub Usług za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn lub Twitter, lub innych podobnych witryn, możemy uzyskać Dane osobowe z tych kont. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje Twojej prywatności, wykorzystania i/lub przechowywania informacji na kontach mediów społecznościowych, które podlegają polityce prywatności stron trzecich, które obsługują te sieci społecznościowe, a zatem Grassroots nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki które operatorzy ci gromadzą, wykorzystują, ujawniają, zabezpieczają lub w inny sposób przetwarzają Twoje dane osobowe.    

​​

Jak zbieramy informacje za pomocą środków technologicznych

Kiedy odwiedzasz naszą Witrynę i/lub korzystasz z naszych Usług, możemy zbierać informacje, które są do nas automatycznie przesyłane przez Twoją przeglądarkę internetową. Informacje te mogą obejmować nazwę domeny i adres IP. Możemy również zbierać inne informacje, takie jak rodzaj używanej przeglądarki, przeglądane strony i żądane pliki.

 

Używamy tych informacji, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasza Witryna i Usługi są wykorzystywane oraz aby ulepszać naszą Witrynę i Usługi, aby lepiej odpowiadały Twoim potrzebom. Ilość informacji przesyłanych przez Twoją przeglądarkę internetową zależy od przeglądarki i ustawień, z których korzystasz. Proszę zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi przez przeglądarkę, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jakie informacje wysyła ona do odwiedzanych stron internetowych lub jak możesz to zmienić lub ograniczyć.

 

Zbieramy również informacje przesłane przez Ciebie. Obejmuje to informacje, które podajesz, wypełniając umowy Grassroots, formularze i/lub inne dokumenty (na naszej Witrynie lub w inny sposób), takie jak informacje podane podczas rejestracji w celu korzystania z naszej Witryny lub wyrażenia zgody na nasze Usługi lub żądania dalszych usług. Możemy również gromadzić informacje, gdy zgłaszasz problem z naszą Witryną, wyszukujesz zapytania w naszej Witrynie lub w inny sposób przekazujesz nam informacje. Ponadto zbieramy informacje z zapisów i kopii Twojej korespondencji (w tym adresów e-mail), jeśli skontaktujesz się z nami, a także szczegóły transakcji, które możesz przeprowadzić za pośrednictwem naszej Witryny i/lub Usług.

 

Możesz również podać informacje (w tym między innymi Dane Osobowe), które mają być publikowane lub wyświetlane (zwane dalej „opublikowanymi”) w publicznych obszarach Witryny/Usług lub przekazywane innym użytkownikom Witryny/Usług lub stronom trzecim (łącznie, „Wkład użytkownika”). Twoje Wkłady Użytkownika są publikowane i przekazywane innym na Twoje własne ryzyko. Chociaż możemy ograniczyć dostęp do niektórych stron, należy pamiętać, że żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe. Ponadto nie możemy kontrolować działań innych użytkowników Witryny i/lub Usług, którym możesz udostępnić swoje Wkłady Użytkownika. W związku z tym nie możemy i nie gwarantujemy, że osoby nieupoważnione nie będą przeglądać, uzyskiwać dostępu ani w inny sposób uzyskiwać Twoich Wkładów użytkownika

 

 

Korzystanie z plików cookie

„Cookies” to pliki tekstowe umieszczane na Twoim komputerze, aby pomóc stronie internetowej, oprogramowaniu, aplikacji lub w inny sposób analizować, w jaki sposób użytkownicy z nich korzystają. Możemy używać plików „cookies” i innych podobnych urządzeń w naszej Witrynie i Usługach w celu zwiększenia funkcjonalności. Urządzenia te mogą śledzić informacje, które obejmują między innymi: (i) adres IP; (ii) sposób poruszania się po Witrynie; (iii) rodzaj używanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego; (iv) treści, do których uzyskano dostęp; oraz (v) odwiedzane strony Witryny. Jeśli chcesz wyłączyć pliki cookie, zapoznaj się z menu pomocy przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak to zrobić. Jeśli wyłączysz pliki cookie, możesz nie mieć dostępu do niektórych funkcji związanych ze świadczeniem naszej Witryny i/lub Usług.

 

Możesz zrezygnować z kilku plików cookie serwerów reklamowych i sieci stron trzecich jednocześnie, korzystając z narzędzia do rezygnacji stworzonego przez Digital Advertising Alliance of Canada. Możesz również uzyskać dostęp do stron internetowych, aby dowiedzieć się więcej o reklamie behawioralnej online oraz o tym, jak uniemożliwić stronom umieszczanie plików cookie na Twoim urządzeniu. Rezygnacja z sieci nie oznacza, że nie będziesz już otrzymywać reklam online. Oznacza to, że sieć, z której zrezygnowałeś, nie będzie już dostarczać reklam dostosowanych do Twoich preferencji internetowych i wzorców użytkowania.

 

Sieci reklamowe i strony trzecie, które dostarczają reklamy lub usługi w Witrynie lub za jej pośrednictwem, mogą używać własnych plików cookie. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje wykorzystywania plików cookies przez osoby trzecie. Nie kontrolujemy technologii śledzenia tych stron trzecich ani sposobu ich wykorzystania. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące reklamy lub innej ukierunkowanej treści, powinieneś skontaktować się bezpośrednio z odpowiedzialnym dostawcą.

 

Wiek większości

 

Nasza Witryna i Usługi nie są przeznaczone dla osób niepełnoletnich. Nikt poniżej tego wieku nie może dostarczać żadnych informacji do Witryny lub w Witrynie ani korzystać z naszych Usług. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci lub osób niepełnoletnich. Jeśli jesteś niepełnoletni, nie używaj ani nie podawaj żadnych informacji w tej Witrynie lub Usługach, w tym imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail lub jakiejkolwiek nazwy ekranowej lub nazwy użytkownika, której możesz używać.  

 

Jak wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe

Gromadzone przez nas Dane Osobowe mogą być wykorzystywane przez nas do celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, lub do innych celów, które zostały Ci ujawnione i na które wyraziłeś zgodę. Możemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe między innymi do: (i) prezentowania Ci naszej Witryny i/lub Usług oraz ich zawartości i ulepszania ich; (ii) w celu dostarczenia informacji, produktów lub usług, o które prosisz; (iii) spełniać wymagania prawne i regulacyjne; (iv) śledzić i analizować trendy i wzorce; (v) w celu zweryfikowania Twojej tożsamości, jeśli przesyłasz komentarze, filmy, zdjęcia, opinie lub jakiekolwiek inne treści lub informacje do Witryny i/lub Usług; (vi) aby odpowiadać na pytania, komentarze, ankiety, prośby, podania o pracę lub skargi, które przesyłasz do Grassroots; (vii) tworzyć zbiorcze informacje, które nie pozwalają na osobistą identyfikację; (viii) w celu poprawy naszych relacji i doświadczeń z klientami; (ix) i/lub przekazywanie informacji, takich jak promocje, biuletyny, ankiety, konkursy itp., jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie takich od Grassroots.

 

Możemy również wykorzystywać Twoje dane, aby kontaktować się z Tobą w sprawie naszych własnych towarów i usług, które mogą Cię zainteresować, zgodnie z prawem. Jeżeli nie chcesz, abyśmy wykorzystywali Twoje dane w ten sposób, zaznacz odpowiednie pole znajdujące się na formularzu, w którym zbieramy Twoje dane (formularz rejestracyjny), dostosuj swoje preferencje użytkownika w swoim profilu konta, skorzystaj z mechanizmu wypisania się na stronie na dole naszych e-maili i/lub napisz do nas na adres icsreport@protonmail.com .

 

Możemy ujawniać zagregowane informacje o naszych użytkownikach oraz informacje, które nie identyfikują żadnej osoby, bez ograniczeń. Możemy również ujawnić Dane Osobowe: (i) naszym spółkom zależnym i stowarzyszonym; (ii) zgodnie z obowiązującym prawem, nabywcy lub innemu następcy w przypadku fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub wszystkich aktywów Grassroots; (iii) wykonawcom, dostawcom usług i innym stronom trzecim, z których korzystamy w celu wspierania naszej działalności (takim jak dostawcy usług analitycznych i wyszukiwarek, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji Witryny/Usług) i które są zobowiązane umową do zachowania poufności danych osobowych, wyłącznie do celów, dla których je ujawniamy, oraz do przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z tymi samymi standardami określonymi w niniejszej polityce; (iv) w celu realizacji celu, w jakim je dostarczasz; oraz (iv) za Twoją zgodą.

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe: (i) w celu wykonania nakazu sądowego, prawa lub procesu prawnego, w tym w celu odpowiedzi na wszelkie wnioski rządowe lub regulacyjne, zgodnie z obowiązującym prawem; (ii) egzekwowania lub stosowania naszych warunków i innych umów; i/lub (iii) jeśli uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Grassroots, naszych klientów lub innych osób.

 

W przypadku ujawnienia Danych Osobowych stronom trzecim, które świadczą usługi w naszym imieniu, będziemy wymagać od tych stron trzecich wykorzystywania takich informacji wyłącznie w celu świadczenia nam usług oraz posiadania odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony tych Danych Osobowych. Możesz osobno wyrazić zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych stronom trzecim, które dostarczają treści i/lub oferty naszej Witrynie i/lub użytkownikom. Jeśli zgadzasz się na przekazanie takich informacji tym stronom trzecim, Twoje dane osobowe będą podlegać ich polityce prywatności oprócz naszej.

 

Możemy ujawnić Twoje Dane Osobowe stronie trzeciej lub stronom trzecim, jeśli wyrazisz na to zgodę lub ujawnienie jest wymagane przez prawo. Niektóre lub wszystkie gromadzone przez nas dane osobowe mogą być przechowywane lub przetwarzane w jurysdykcjach poza Kanadą, w tym w Stanach Zjednoczonych. W rezultacie informacje te mogą podlegać żądaniom dostępu i wymogom prawnym ze strony rządów, sądów, organów ścigania lub organów regulacyjnych w tych jurysdykcjach zgodnie z prawem w tych jurysdykcjach. Przesłanie przez Ciebie Danych Osobowych lub inne zaangażowanie w naszą Witrynę i/lub Usługi oznacza Twoją zgodę na takie przechowywanie i/lub przetwarzanie.

 

Zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia Danych osobowych w przypadku fuzji lub nabycia przez stronę trzecią. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe w jakimkolwiek innym celu dozwolonym przez prawo lub na który wyrazisz zgodę.

 

 

Jak chronimy dane osobowe

 

Chronimy Twoje Dane Osobowe, utrzymując fizyczne, organizacyjne i technologiczne zabezpieczenia odpowiednie do wrażliwości takich Danych Osobowych. Dostęp do danych osobowych mogą mieć tylko osoby w ramach lub w ramach umowy z naszą organizacją, które wymagają takiego dostępu. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przesyłanych do naszej Witryny i/lub Usług. Wszelkie przesyłanie danych osobowych odbywa się na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za obchodzenie jakichkolwiek ustawień prywatności lub środków bezpieczeństwa zawartych w Witrynie i/lub Usługach.

Dane osobowe, które zbieramy, przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których zostały zebrane, lub do spełnienia wymogów prawnych. Niszczymy dane osobowe, gdy nie są już potrzebne. W pewnych okolicznościach możemy anonimizować Twoje dane osobowe, aby nie mogły być już z Tobą powiązane. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania takich anonimowych i pozbawionych elementów pozwalających na identyfikację danych w dowolnym uzasadnionym celu biznesowym bez dalszego powiadamiania użytkownika lub jego zgody.

 

Witryna i Usługi mogą zawierać łącza do innych treści stron trzecich. Nawet jeśli strona trzecia jest powiązana z Grassroots poprzez partnerstwo biznesowe lub w inny sposób, Grassroots nie ponosi odpowiedzialności za politykę lub praktyki dotyczące prywatności ani zawartość takich linków zewnętrznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność lub stosowność treści zawartych na tych stronach internetowych i/lub innych usługach. Wchodzisz na te strony na własne ryzyko. Link do tego samego nie powinien być interpretowany jako oznaczający, że jesteśmy powiązani lub związani w jakikolwiek sposób lub że popieramy lub rekomendujemy te witryny i/lub usługi. Te linki są udostępniane wyłącznie dla wygody i uzyskujesz do nich dostęp na własne ryzyko.

 

Dostęp i sprostowanie

 

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich poprawienia, jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są niedokładne. Zapewnimy Ci dostęp do Twoich Danych Osobowych, które są w naszym posiadaniu, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, w tym informacji, które odnoszą się do danych osobowych innej osoby, których nie możemy zerwać, lub informacji podlegających ograniczeniom prawnym, które mogą uniemożliwić nam spełnienie Twojej prośby . Jeśli przesłałeś Dane osobowe i chcesz mieć do nich dostęp lub chcesz je poprawić, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Nie możemy uwzględnić prośby o zmianę informacji, jeśli uważamy, że zmiana naruszyłaby jakiekolwiek prawo lub wymóg prawny lub spowodowała, że informacje są nieprawidłowe.

 

Możemy zażądać od Ciebie określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość i prawo dostępu oraz dostarczyć Ci posiadane przez nas dane osobowe lub dokonać żądanych zmian. Obowiązujące prawo może zezwolić na lub wymagać od nas odmowy udzielenia dostępu do niektórych lub wszystkich posiadanych przez nas Danych osobowych, lub możemy zniszczyć, usunąć lub zanonimizować Twoje Dane osobowe zgodnie z naszymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych i praktyki. Jeśli nie możemy zapewnić Ci dostępu do Twoich danych osobowych, poinformujemy Cię o przyczynach, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń prawnych lub regulacyjnych.

 

Ważne jest, aby Twoje dane osobowe, które posiadamy, były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli Twoje dane osobowe ulegną zmianie. Możesz przeglądać i zmieniać swoje dane osobowe, logując się do Witryny i odwiedzając stronę profilu swojego konta.

Jeśli usuniesz swoje Wpisy użytkownika z Witryny i / lub Usług, kopie Twoich Wkładów użytkownika mogą pozostać widoczne na stronach w pamięci podręcznej i zarchiwizowanych lub mogą zostać skopiowane lub przechowywane przez innych użytkowników Witryny / Usług.

 

Przekazywanie danych osobowych

 

Możemy przekazywać Dane osobowe, które zbieramy lub które przekazujesz zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, kontrahentom, usługodawcom i innym stronom trzecim, z których korzystamy w celu wspierania naszej działalności. W możliwym zakresie zobowiązujemy takie firmy do wykorzystywania tych informacji wyłącznie do celów, dla których je im ujawniamy, oraz do przetwarzania Danych osobowych zgodnie z tymi samymi standardami określonymi w niniejszej polityce.

 

Aby ułatwić naszą działalność, możemy przetwarzać, przechowywać i przekazywać Twoje Dane Osobowe do i do innego kraju niż ten, w którym mieszkasz (w tym Stany Zjednoczone Ameryki). Przepisy obowiązujące w tych obcych krajach mają różne przepisy dotyczące prywatności, które mogą, ale nie muszą być tak kompleksowe, jak prawo kanadyjskie lub prawo obowiązujące w Twoim kraju zamieszkania. W takich okolicznościach rządy, sądy, organy ścigania lub organy regulacyjne tego obcego kraju mogą mieć możliwość uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych zgodnie z prawem tego kraju.

 

Przesyłając swoje dane osobowe lub angażując się w Witrynę i/lub Usługi, wyrażasz zgodę na to przeniesienie, przechowywanie lub przetwarzanie.

 

Informacje dla mieszkańców Wielkiej Brytanii (UK) i Unii Europejskiej (UE)

Podstawa prawna przetwarzania. Jak opisano powyżej, nasze przetwarzanie (tj. zbieranie i wykorzystywanie) Twoich danych osobowych opiera się na jednym z wielu warunków prawnych. Na ogół są to: (i) Twoja zgoda; (ii) wykonanie umowy z Tobą; (iii) wypełnienie obowiązku prawnego (na przykład, gdy jesteśmy zobowiązani do ujawnienia danych osobowych sądowi lub organowi podatkowemu); oraz (iv) nasze uzasadnione interesy, pod warunkiem, że nie są one nadrzędne w stosunku do Twoich podstawowych praw i wolności (na przykład, gdy przeprowadzamy badania i analizy w celu ulepszenia naszej Witryny i Usług).

Prawa mieszkańców Wielkiej Brytanii i UE. Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, jako mieszkaniec Wielkiej Brytanii lub UE możesz mieć pewne prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. Prawa te mogą obejmować niektóre z poniższych:

  • uzyskania kopii Twoich Danych Osobowych wraz z informacjami o tym, w jaki sposób i na jakiej podstawie te Dane Osobowe są przetwarzane;

  • sprostowania niedokładnych Danych Osobowych;

  • do usunięcia Twoich Danych Osobowych (w ograniczonych okolicznościach, np. gdy nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zebrane lub przetworzone);

  • ograniczenia przetwarzania Danych osobowych, gdy: (i) kwestionowana jest dokładność Danych osobowych; (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu Danych osobowych; lub (iii) nie potrzebujemy już Danych osobowych, ale są one nadal wymagane do ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego;

  • do zakwestionowania przetwarzania, które uzasadniliśmy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;

  • aby uniemożliwić nam wysyłanie Ci marketingu bezpośredniego;

  • wycofania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas Twoich Danych Osobowych (jeżeli przetwarzanie to opiera się na Twojej zgodzie); oraz

  • w celu uzyskania lub obejrzenia kopii odpowiednich zabezpieczeń, w ramach których Twoje dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

Oprócz powyższego, masz prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego, w zależności od tego, gdzie masz miejsce zamieszkania lub miejsce pracy, lub w przypadku domniemanego naruszenia obowiązującego prawa o ochronie danych (np. Biuro Komisarza w Wielkiej Brytanii, z którym można się kontaktować pod adresem:  www.ico.org.uk ). W przypadku Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lista organów ochrony danych jest dostępna pod adresem:  https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en .

Wykonywanie swoich praw. W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z praw opisanych powyżej, prosimy o zgłoszenie żądania, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Należy pamiętać, że poprosimy o dowód Twojej tożsamości i zweryfikujemy taką tożsamość w celu ochrony Twoich danych osobowych i zapewnienia zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i politykami. W niektórych przypadkach możemy ograniczyć lub odrzucić żądania, jeśli jest to dozwolone lub wymagane przez prawo. Na przykład, z wyjątkiem sytuacji, w których ujawnienie jest wymagane przez prawo, możemy podjąć decyzję o nieudzielaniu dostępu lub dokonywaniu zmian, gdy ciężar lub koszt zapewnienia dostępu byłby w danym przypadku nieproporcjonalny do zagrożeń dla prywatności danej osoby lub gdy prawa innych osób zostałyby naruszone poprzez udzielenie dostępu. Ponadto możemy odrzucić żądanie, jeśli nie jesteśmy w stanie odpowiednio zweryfikować Twojej tożsamości. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty, jeśli jest to dozwolone przez prawo, w tym na przykład, jeśli Twoje żądanie jest ewidentnie nadmierne lub bezpodstawne. Odpowiemy na Twoje prośby w obowiązujących terminach i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przelewy międzynarodowe dla mieszkańców Wielkiej Brytanii i UE. GRASSROOTS CONSULTING INC ma siedzibę w Ontario w Kanadzie. W ramach działania naszej Witryny i świadczenia Usług Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w Stanach Zjednoczonych w celu przetworzenia. Ponadto wszelkie Dane osobowe, które przekazujesz nam lub które są przez nas zbierane lub w naszym imieniu, mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom na całym świecie zgodnie z praktykami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności. Przepisy dotyczące prywatności w tych krajach mogą być mniej rygorystyczne niż przepisy obowiązujące w Twoim kraju zamieszkania. W odniesieniu do usługodawców lub dostawców w przypadku danych osobowych przekazywanych poza Wielką Brytanię i EOG opieramy się na odpowiednich środkach, takich jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję UE, które zapewniają danym osobowym taką samą ochronę, jak w Wielkiej Brytanii i EOG. Jeśli przesyłamy Twoje dane osobowe do Kanady, są one chronione na mocy prawa kanadyjskiego, które zdaniem Komisji Europejskiej zapewnia odpowiednią ochronę Twoich danych. Możesz mieć prawo do żądania dodatkowych informacji o mechanizmach, w ramach których Twoje dane są przekazywane poza Wielką Brytanię i EOG. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych prób zastosowania zasad prywatności obowiązujących w jednej jurysdykcji do danych, które trafiają do innej jurysdykcji, możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Wycofanie zgody

 

Jeśli wyraziłeś zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i przekazywanie swoich danych osobowych, możesz mieć prawo do wycofania swojej zgody w określonych okolicznościach. Aby wycofać swoją zgodę, jeśli dotyczy, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych. Należy pamiętać, że jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić Ci możliwości korzystania lub dostępu do naszej Witryny lub Usług.

 

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

 

Grassroots zastrzega sobie prawo do zmiany naszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie, dlatego prosimy o jej przeglądanie od czasu do czasu. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w tej polityce, powiadomimy Cię tutaj, pocztą elektroniczną lub za pomocą powiadomienia na naszej odpowiedniej Witrynie internetowej, abyś nadal był świadomy informacji, które zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach ujawniamy to.

 

Anuluj subskrypcję

 

Jeśli nie chcesz już otrzymywać wiadomości elektronicznych i/lub Usług od Grassroots, możesz zrezygnować z subskrypcji za pomocą linku „anuluj subskrypcję” w otrzymanej wiadomości e-mail (jeśli dotyczy), postępuj zgodnie z instrukcjami w otrzymanej wiadomości e-mail lub skontaktuj się nas na informacje wymienione w niniejszej Polityce prywatności. Należy pamiętać, że po anulowaniu subskrypcji Grassroots może nadal wysyłać do Ciebie wiadomości elektroniczne w pewnych ograniczonych okolicznościach, takich jak dostarczanie Ci powiadomień dotyczących Witryny i/lub Usług lub dostarczanie informacji, które Grassroots jest prawnie zobowiązany dostarczyć Ci.

 

Jak się z nami skontaktować

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub uzyskania dostępu do swoich informacji prosimy o kontakt z naszym Specjalistą ds. prywatności pod adresem: icsreport@protonmail.com .

bottom of page